Handelsbetingelser (Svenska längre ner)

Skal du købe online eller i vores fysiske butikker? 
At købe en ny cykel uden personlig vejledning og prøvetur kræver, at man ved hvad man vil have. Derudover er det også smart, at have forhandleren tæt på,
hvis man ikke selv er i stand til at foretage de nødvendige småjusteringer og lign. 

Derfor anbefaler vi, at du handler i en af vores tre fysiske butikker, hvis det er muligt for dig! 
Der er også små forskelle i betingelserne afhængigt af om du handler i en af vores tre fysiske butikker, eller online.
Se venligst betingelserne nedenfor: 

Når du køber i vores fysiske butikker:

Priser/betaling 
Alle priser er opgivet inkl. 25 % moms. Der kan betales kontant, med Dankort, MasterCard, VISA og diverse andre kredit- og betalingskort.

Leveringstid og -måde 
Cyklen kan ses og prøves i vores butikker. Du kan oftest få cyklen med det samme. Hvis vi skal montere ekstraudstyr eller skal have cyklen fra vores centrallager, kan der dog gå op til et par dage. Men vi tilstræber at kunne levere med det samme.

Fortrydelsesret
Ingen fortrydelsesret eller ombytningsret. Vi anbefaler at man grundigt prøver en eller flere cykler og benytter den gratis rådgivning som vort erfarne personale tilbyder.


2 års reklamationsret (for private forbrugere)

Vi yder to års reklamationsret på cykler og udstyr. Nye cykler skal indleveres til efterspænding/justering 1-2 måneder efter købsdato (senest inden 3 måneder). Fejl, der er opstået som følge af almindelig slidtage, manglende vedligeholdelse, forkert anvendelse, overlast eller eget eller andres forsøg på udbedring, dækkes ikke. Ved reklamation skal du indlevere cyklen i en af vores fysiske butikker og medbringe original kvittering.

Registrering og behandling af oplysninger
Hvis du handler hos os, registrerer vi dit navn, adresse og evt. telefonnummer på salgsfakturaen.  Oplysninger bruges udelukkende i forbindelse med gennemførsel af handlen og kan bruges til at finde en evt. bortkommet kvittering om nødvendigt. Oplysningerne gemmes i minimum fem år. eCykler videregiver ikke oplysninger om dig til 3. part.

Når du køber online:

Priser/betaling 
Alle priser er opgivet inkl. 25 % moms. Der kan betales med Dankort eller forudbetales via bankoverførsel til 2191-0717975324 (husk at anføre ordrenummer).

Leveringstid og -måde
Vi leverer typisk i løbet af to-tre hverdage - maksimalt syv. Hvis vi kan se, at leveringstiden bliver længere end syv dage, melder vi straks tilbage og beder om din accept af dette. Du bliver ringet op af vores chauffør for at aftale leveringstidspunkt.

Leveringsgebyr
Postpakke (ikke cykler): kr. 49,00
Cykel (over 1500 kr) leveret øst for Storebælt (ekskl. Bornholm): kr. GRATIS p.t.
Cykel leveret vest for Storebælt (Fyn/Jylland): kr. 299,00

Før en cykel afsendes, bliver du ringet op af fragtmand så vi ved hvornår du er hjemme eller hvor den evt. kan stilles.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret i overensstemmelse med gældende lovgivning. Varen skal returneres i ubrugt stand. Hvis du fortryder, får du pengene retur bortset fra fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen.

2 års reklamationsret (for private forbrugere)
Vi yder to års reklamationsret på cykler og udstyr. Nye cykler bør indleveres til efterspænding/tjek 1-2 måneder efter købsdato.

Registrering og behandling af oplysninger
Hvis du handler hos os, registrerer vi de informationer, du indtaster, i vores kundedatabase. Oplysninger bruges udelukkende i forbindelse med gennemførsel af handlen - herunder forsendelse, modtagelse af betaling, udfærdigelse af kvittering m.v. Oplysningerne gemmes i minimum fem år. eCykler videregiver ikke oplysninger om dig til 3. part.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@ecykler.dk. 

Forbehold
Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl og udsolgte varer.

Svenska
Handelsvillkor

När du köper i våra fysiska butiker:

Priser/betalning 
Alla priser anges i DKK och inkl. 25% moms. Kontanter kan betalas med Dankort, MasterCard, VISA och diverse andra kredit- och betalkort.

Leveranstid och sätt 
Cykeln kan ses och testas i våra butiker. Du kan vanligtvis få cykeln genast. Om vi behöver montera extra utrustning eller cykla från vårt centrallager, kan det ta upp till några dagar. Men vi strävar efter att kunna leverera omedelbart.

Avbeställning
Ingen rätt till upphävande eller utbyte rätt. Vi rekommenderar att du försöker prova en eller flera cyklar och använda gratis råd från vår erfarna personal.


2 års garanti (för privata konsumenter)

Vi erbjuder två års garanti på cyklar och utrustning. Nya cyklar måste lämnas in för spänning / justering 1-2 månader efter inköpsdatumet (senast 3 månader). Fel som uppstått till följd av normalt slitage, brist på underhåll, felaktig användning, överbelastning eller egna eller andra försök att reparera är inte täckta. Vid ett klagomål måste du lämna in cykeln i en av våra fysiska butiker och ta med originalkvittot.

Registrering och behandling av information
Om du handlar hos oss registrerar vi ditt namn, adress och eventuellt. telefonnummer på försäljningsfakturan. Information används endast i samband med handelens genomförande och kan användas för att hitta en möjlig. Förlorat kvitto vid behov. Informationen lagras i minst fem år. eCykler avslöjar inte information om dig till tredje part.

När du köper online:

Priser/betalning 
Alla priser anges i DKK och inkl. 25% moms. Betalningar kan göras av Dankort eller förbetalda via banköverföring till 2191-0717975324 (kom ihåg att ange ordernummer).

Leveringstid og -måde
Vi leverer typisk i løbet af to-tre hverdage - maksimalt syv. Hvis vi kan se, at leveringstiden bliver længere end syv dage, melder vi straks tilbage og beder om din accept af dette. Du bliver ringet op af vores chauffør for at aftale leveringstidspunkt.

Expeditionsavgift
Cykel (över 5000 DKK) levereras i Malmö: GRATIS 

Innan en cykel skickas kommer du att ringas av transportören så vi vet när du är hemma eller var den kan vara. kan göras.

Avbeställning
Du har 14 dagars uppsägning rätt i enlighet med gällande lag. Artikeln måste returneras i oanvänt skick. Om du ångrar, får du pengarna tillbaka, förutom fraktkostnaderna i samband med avkastningen.

2 års garanti (för privata konsumenter)
Vi erbjuder två års garanti på cyklar och utrustning. Nya cyklar måste lämnas in för spänning / justering 1-2 månader efter inköpsdatumet

Registrering och behandling av information
Om du handlar hos oss registrerar vi ditt namn, adress och eventuellt. telefonnummer på försäljningsfakturan. Information används endast i samband med handelens genomförande och kan användas för att hitta en möjlig. Förlorat kvitto vid behov. Informationen lagras i minst fem år. eCykler avslöjar inte information om dig till tredje part.

Information om tillgängliga åtgärder
EU-kommissionens online klagomål kan också användas för att lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land. Klagomål lämnad här - http://ec.europa.eu/odr. När du skickar ett klagomål måste du ange vår e-postadress info@ecykler.dk.

Förbehåll
Vi tar bokningar för eventuella tryckfel och utsålda varor.


Siddhinfotech